Reddingsvaartuig John T. Essberger

Het reddingsvaartuig "John T. Essberger" een van de drie grootste schepen van de Duitse maatschapppij tot redding van schipbreukelingen (DGzRS), blijft na haar buiten gebruik stelling behouden als technisch monument. Leden van de reddingsbrigade zullen het schip dat nu gestationeerd is voor het voor het Oostzeekust gelegen eiland Fehmarn, overdragen aan het Techniek Technik Museum Speyer. Beide partijen hebben hiertoe in mei 2010 aan boord van het reddingsvaartuig een overeenkomst ondertekend. Hiermee zal binnen afzienbare tijd de omvangrijke collectie van het museum op maritiem gebied een bijzonder object rijker zijn.

De DGzRS zal de in 1975 in dienst genomen en in 2000 geheel gerenoveerde 44 m lange JOHN T. ESSBERGER na 37 jaar trouwe dienst door een nieuw schip vervangen. Opdracht voor de bouw daartoe is in oktober 2009 aan de Werf Fr. Fassmer in Berne/Motzen aan de Beneden Weser verstrekt. In mei 2010 neemt het museum alle rechten en plichten over. In het Technik Museum zal het reddingsschip een bijzonder object vormen van de scheepvaartafdeling. In de verschillende ruimten van het schip zal o.a. een speciale tentoonstelling worden ingericht, die de omvangrijke taak en inzetgebied van het schip in beeld zal brengen.

De JOHN T. ESSBERGER werd in 1975 als eerste schip uit de 44 m klasse van de DGzRS op de Schweers Werf in Bardenfleth aan de Beneden Weser gebouwd. De drie motoren hebben samen een vermogen van 7200 PK en daarmee haalt het schip een maximum snelheid van 26 knopen (ong 48 km/u). Zoals alle reddingsschepen van de DGzRS heeft oook de JOHN T. ESSBERGER een hoog zelfoprichtend vermogen en is in hoge mate bestand tegen kapseizen. Zij is gebouwd van zeewaterbestendig lichtmetaal volgens het netvormig spantenprincipe, hetgeen het schip een hoge weerstand biedt als het aan de grond mocht lopen.

Het reddingsschip beschikt over een reddingssloep, een noodhospitaal, een groot vermogen-bluskanon, een zware pomp om schepen leeg te pompen, een helikopterdek, een snelle rubberboot alsmede uitgebreide communicatie- en navigatieapparatuur en redvoorzieninigen. In geval van een grote scheepsramp kan een schip van deze groortte meer dan 300 mensen aan boord nemen. Sinds haar in dienst name is de JOHN T. ESSBERGER gestationeerd in Fehmarn in het westelijke deel van de Oostzee. De bemanning bestaat standaard uit 13 man, waarvan er altijd 6 paraat zijn. Het schip werd genoemd naar de Hamburgse reder en begunstiger van de DGzRS JOHN T. ESSBERGER (1886-1959).

De DGzRS is een van de modernste reddingsmaatschappijen ter wereld. Zij wordt geheel gesponsord door giften, zonder staatssteun. De reddingsbrigade is met een vloot van 61 schepen 24 uur per dag aan de Duitse Noord- en Oostzeekust inzetgereed. Sedert de stichting in 1865 hebben de leden van reddingsdienst meer dan 76.000 mensen gered of uit levensgevaarlijke omstandigheden bevrijd. De president van de Bondsrepubliek is beschermheer van de maatschappij.