Welte filharmonie-orgel

Een van de kostbaarste mechanische muziekinstrumenten die ooit is gebouwd, is het Welte filharmonie-orgel. Er werden slechts zes van deze orgels gebouwd. Het museumstuk dateert uit 1916 en is het grootste van allemaal. In die tijd werd het geadverteerd als een "echt ideaal thuisinstrument voor vermogende kringen". De prijs bedroeg ca. $ 22.000, wat overeenkwam met de waarde van ong. 45 Ford T-model auto's. Het werd destijds voor zijn zomerresidentie aangekocht door Eugene Meyer Jr., de oprichter van de Washington Post.

Bij zijn aankomst in het Technik Museum Speyer in 1993 bevond het unieke instrument met 2500 pijpen, dat zowel handmatig als automatisch via een papierrolbesturing kan worden afgespeeld, in een erbarmelijke staat. Talrijke belangrijke onderdelen ontbraken, de windkanalen lekten, veel metalen onderdelen vertoonden corrosie en de bekabeling was grotendeels nutteloos geworden. Na het beëindigen van de restauratie in 2002, die door Gotthard Arnold en zijn team van de Vereniging Historische Muziekautomaten werd uitgevoerd, werd de Welte filharmonie in de Liller-hall op een 12 x 16 meter groot platform met verlichting opgesteld.