Diese Website verwendet Cookies die für den Betrieb der Website notwendig sind. Wenn Sie zustimmen, setzen wir auch ein Cookie, welches zu anonymen Statistikzwecken genutzt wird. Dies hilft uns dabei unsere Website besser zu gestalten und genau die Inhalte zu bieten, die der Besucher sucht.
Details

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

NameAnbieterZweckAblauf
modxcmssession technik-museum.de Der Cookie ist für die sichere Anmeldung und die Erkennung von Spam oder Missbrauch der Webseite erforderlich. Session
PHPSESSID technik-museum.de Der Cookie ist für die sichere Anmeldung und die Erkennung von Spam oder Missbrauch der Webseite erforderlich. Session
frontend technik-museum.de Notwendig für die Zuordnung und Speicherung des Warenkorbs im Shop. Session
frontend_cid technik-museum.de Notwendig für die Zuordnung und Speicherung des Warenkorbs im Shop. Session
external_no_cache technik-museum.de Technisch notwendiger Cookie für die Performance der Website. Session
cmnstr technik-museum.de Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies. 1 Jahr
external_no_cache technik-museum.de Der Cookie sagt aus, ob der Cache des Shops aktiviert ist. Session
store technik-museum.de Speichert die ausgewählte Shop-Sprache. Session

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

NameAnbieterZweckAblauf
_ga Google Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 2 Jahre
_gat Google Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. 1 Tag
_gid Google Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 1 Tag
1P_JAR Google Cookie für Remarketing. 1 Monat
ANID Google Cookie für Remarketing. 1 Jahr
CONSENT Google Cookie für Remarketing. 17 Jahre
IDE Doubleclick.net Cookie für Remarketing. 1 Jahr
NID Google Cookie für Remarketing. 6 Monate

Rüdiger Nehberg - The Tree

De avonturier en mensenrechtenactivist Rüdiger Nehberg strijdt al meer dan 20 jaar voor het behoud van het regenwoud en het overleven van de Yanomani-indianen in het Amazonegebied. Om de aandacht te vestigen op de wanhopige situatie van de Yanomani-indianen was Nehberg al in 1987 met een waterfiets de Atlantische Oceaan overgestoken en dit deed hij opnieuw in 1992 samen met mensenrechtenactiviste Christina Haverkamp van de Society for Threatened Peoples op een bamboevlot. Met succes: Het publiek werd zich bewust van de Indianen en zij kregen een beschermd gebied toegewezen.

Op 21 januari 2001 begon Nehberg aan zijn gevaarlijkste actie tot nu toe, een oversteek van 4000 km over de Atlantische Oceaan van Mauritanië naar Brazilië, tegen het advies van vele deskundigen in, met de in  Technik Museum Speyer getoonde boomstamkano The Tree. De boot, ontworpen door Rüdiger Nehberg zelf en uitsluitend aangedreven door het zeil, is gemaakt van de romp van een 350 jaar oude Zwitserse witte spar. De boot is 18 meter lang en weegt ongeveer 12 ton. Na een reis van 43 dagen bereikte Nehberg op 4 maart 2001 veilig de Braziliaanse kust.

In juli 2002 werd "The Tree" door Rüdiger Nehberg aan het museum geschonken.