Diese Website verwendet Cookies die für den Betrieb der Website notwendig sind. Wenn Sie zustimmen, setzen wir auch ein Cookie, welches zu anonymen Statistikzwecken genutzt wird. Dies hilft uns dabei unsere Website besser zu gestalten und genau die Inhalte zu bieten, die der Besucher sucht.
Details

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

NameAnbieterZweckAblauf
modxcmssession technik-museum.de Der Cookie ist für die sichere Anmeldung und die Erkennung von Spam oder Missbrauch der Webseite erforderlich. Session
PHPSESSID technik-museum.de Der Cookie ist für die sichere Anmeldung und die Erkennung von Spam oder Missbrauch der Webseite erforderlich. Session
frontend technik-museum.de Notwendig für die Zuordnung und Speicherung des Warenkorbs im Shop. Session
frontend_cid technik-museum.de Notwendig für die Zuordnung und Speicherung des Warenkorbs im Shop. Session
external_no_cache technik-museum.de Technisch notwendiger Cookie für die Performance der Website. Session
cmnstr technik-museum.de Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies. 1 Jahr
external_no_cache technik-museum.de Der Cookie sagt aus, ob der Cache des Shops aktiviert ist. Session
store technik-museum.de Speichert die ausgewählte Shop-Sprache. Session

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

NameAnbieterZweckAblauf
_ga Google Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 2 Jahre
_gat Google Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. 1 Tag
_gid Google Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 1 Tag
1P_JAR Google Cookie für Remarketing. 1 Monat
ANID Google Cookie für Remarketing. 1 Jahr
CONSENT Google Cookie für Remarketing. 17 Jahre
IDE Doubleclick.net Cookie für Remarketing. 1 Jahr
NID Google Cookie für Remarketing. 6 Monate
cvdnotice

Boeing 747

Al meer dan 50 jaar stijgt de Boeing 747 overal ter wereld naar de hemel. De start van het succesverhaal begon op 9 februari 1969, toen het prototype van de jumbo voor de eerste keer de lucht inging en daarmee nieuwe normen stelde. De machine was het grootste straalvliegtuig ter wereld en gaf in de volgende jaren vorm aan het passagiersluchtverkeer. Het was pas de Airbus A380 die de Jumbo in zijn rol als het grootste verkeersvliegtuig ter wereld verving. De fascinatie voor de Boeing 747 veranderde daardoor echter niet en het breedrompvliegtuig oefent nog steeds een sterke aantrekkingskracht op de mensen uit.

Voor het Technik Museum Speyer ging een droom in vervulling toen het lukte om van Lufthansa een enorme Boeing 747 Jumbo Jet te krijgen voor de vliegtuigtentoonstelling. Het transport van de Reus van het Luchtruim naar Speyer was een van de grootste uitdagingen waarmee het team van het museum tot nu toe mee te maken heeft gehad.

De Boeing 747 is volledig toegankelijk voor onze museumbezoekers! Het is uniek in de wereld dat het vrachtruim van de Jumbo Jet toegankelijk is en de linkervleugel op een hoogte van 20 meter kan worden beklommen. De binnenbekleding is gedeeltelijk gedemonteerd om een indruk te geven van het ontwerp van een dergelijk breedrompvliegtuig.